Rychlé a efektivní školení VZV

Školení jeřábníků a vazačů provádíme převážně pro rozsah oprávnění OA, se zkušenostmi ve strojírenských podnicích.

Teoretická část školení
probíhá komentovanou formou prezentace, zpracované pro daný typ provozu.
Pro maximální zvýšení efektivity jsou v prezentacích používány jak obrazové podklady, tak videosekvence vztahující se k probíranému tématu. Kromě zákonných ustanovení jsou v nich také zahrnuty typy používaných jeřábů a vázacích prostředků objednatele, stejně tak lze do nich zahrnout i ustanovení z SBP zadavatele.
Ověření znalostí uchazečů je prováděno na závěr teoretické části, formou krátkých testů – dle domluvy s objednatelem.

Praktická část školení
probíhá dle požadavku objednatele, na konkrétních pracovištích. Výstupem ze školení je vždy protokol s osnovou školení a prezenční listinou a u základních školení příslušný typ průkazu.Zákazníkům též poskytujeme poradenství týkající se problematiky ZZ, případně konzultace nebo vypracování SBP.

Školíme převážně v Brně a okolí, ale v případě potřeby není problém
i mimo tyto lokality, vždy záleží na konkrétních podmínkách.

Školící činnost provádíme na základě platného Osvědčení TIČR.

Kontakt

Jméno:

Předmět:

E-mail:

Zpráva