Rychlé a efektivní školení VZV

Problematika BOZP

Jak se říká: “Všechno souvisí se vším” a platí to i pro oblasti manipulace s materiálem a všeobecné bezpečnosti práce. Proto máme rozšířené portfolio našich spolupracovníků i o bezpečnostní techniky a jsme schopni zajistit agendu BOZP v rozsahu :

školení

kontrolní činnosti

vedení a aktualizace dokumentace

revizí a prohlídek

Cenu, rozsah a četnost služeb navrhujeme individuálně po předchozím seznámení s provozem, tak aby byla pro koncového zákazníka optimální jak z hlediska splnění zákonných požadavků, tak vynaložení finančních prostředků.

Kontakt

Jméno:

Předmět:

E-mail:

Zpráva